przedszkola/szkoły

Przedszkola/szkoły

 

Wykonuję kompleksową obsługę fotograficzną dla PRZEDSZKOLI / ŻŁOBKÓW oraz SZKÓŁ.

 

PORTFOLIO oraz OFERTA CENOWA dostępne na maila: fotograf@piekna-pamiatka.pl lub tel. 607676100

 

REGULAMIN SESJI PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYCH

 

 1. Firma Piękna Pamiątka jest reprezentowana przez Fotografa / Administratora Danych Osobowych: Anna Kowalska, NIP: 521-314-66-12 z siedzibą ul. Farbiarska 7H, Warszawa 02-862. piekna-pamiatka.pl, Tel. 607 – 676 – 100
 2. Fotograf oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem sesji zdjęciowych posiadając niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne. Fotograf zobowiązuje się do wykonania sesji zdjęciowej z należytą starannością.
  • Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za niższą jakość/odbiór zdjęć w przypadku wyraźnego ingerowania osób trzecich w kadr oraz za warunki świetlne /pogodowe.
  • Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem Fotografa i akceptuje jego percepcje kompozycji obrazu, efektu końcowego postprodukcji, jak i ogólną estetykę wykonywanej fotografii.
  • Zdjęcia są poddawane podstawowej obróbce graficznej (ekspozycja, kontrast, balans bieli, kadrowanie, pojedyncze usuwanie drobnych niedoskonałości skóry). Czynności z zakresu zaawansowanej grafiki komputerowej są dodatkowo płatne lub ich wykonanie może być odrzucone przez fotografa (np. wybielanie zębów, prasowanie i czyszczenie ubrań, wszelkie usuwanie i zmiany postury postaci itp.)
 3. Fotograf zobowiązuje się do wykonania w przeciągu roku szkolnego ____________ sesji fotograficznych zgodnie z ustaleniami Dyrekcji / Rady Rodziców. Obowiązuje aktualna oferta cenowa przekazana do wglądu osoby decyzyjnej.
 4. Udział w sesji fotograficznej jest dobrowolny, jednakże odmowa / brak zgody skutkuje niemożnością wykonania fotografii.
 5. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć nie jest równoznaczne z obowiązkiem zakupu zdjęć.
 6. Fotograf oświadcza, że zdjęcia wykonane w trakcie sesji zdjęciowej/reportażu zostaną umieszczone w galerii internetowej zalamo.com. zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem.
  • Fotograf zobowiązuje się do przekazania do przedszkola/szkoły do Dyrekcji / Rady Rodziców lub osoby odpowiedzialnej za sesję danych umożliwiających dostęp do wykonanych zdjęć, tj. linku do galerii internetowej, hasła zabezpieczającego dostęp do galerii. Po otrzymaniu ww. danych, rodzice/opiekunowie prawni mogą dokonać wyboru i zakupu zdjęć.
  • Wersja papierowa dotyczy standardowych formatów papierów fotograficznych. Każdy producent papieru ma minimalne różnice w mm papieru. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za przekłamania kolorystyczne i jakościowe wynikające z drukowania zdjęć w innych laboratoriach niż własny.
  • Wersja elektroniczna jest sprzedawana w formacie zdjęcia .jpg, w rozdzielczości 300dpi, rozmiar pliku minimum 1800×2705.
  • Płatność za zamówienia jest realizowana bezpośrednio przez system zalamo za pomocą portalu dotpay/przelewy24 lub bezpośrednio na konto Fotografa: mbank 29 1140 2004 0000 3802 6004 4712
  • Tylko opłacone zamówienia są realizowane.
  • Zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji i dostaw zdjęć. (ustalane indywidualnie z każdym przedszkolem/szkołą)
 7. Fotograf oświadcza, iż dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz wizerunek osób widocznych na zdjęciach są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji sesji.
 8. Uczestnictwo w sesji oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Piękna Pamiątka. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się wyznaczone podmioty zewnętrzne:
  • osoby wykonujące na rzecz Administratora usługi polegające na wykonywaniu sesji i reportaży
  • portale internetowe umożliwiające przekazanie rodzicom zdjęć do wyboru przed zakupem oraz umożliwiające wysyłkę plików elektronicznych (np.: zalamo.com, wetransfer.com, zenbox.pl, gmail.com itp.) oraz zewnętrzne laboratoria fotograficzne
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo-księgowej Administratora
 9. Klientowi, osobom widocznym na fotografiach oraz opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka nad którym sprawują opiekę, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych osobowych oraz danych dziecka, nad którym sprawują opiekę, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych swoich lub dziecka nad którym sprawują opiekę, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 11. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawa autorskie

 1. Wykonywane zdjęcia i projekty mają charakter autorski oraz indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
 2. Fotograf zaświadcza, iż w momencie opłacenia zdjęć zarówno w wersji papierowej i/lub w wersji cyfrowej, (wybór należy do Klienta) przekazuje prawa autorskie do zakupionych zdjęć. Fotograf przekazuje licencję na korzystanie z zakupionych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

Zgoda na publikację:

 1. Publikacja wizerunku musi mieć pisemną zgodę Klienta / opiekuna prawnego dziecka.
 2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku małoletniego dziecka ________________, w dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, przez Annę Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Piękna Pamiątka Anna Kowalska ul. Farbiarska 7H, 02-862 Warszawa do promowania działalności gospodarczej polegających na rozpowszechnianie zdjęć z przebiegu sesji zdjęciowej na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i innych materiałach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

 

RODO + ZGODA NA UDZIAŁ W SESJI

 

error: Content is protected !!