kontakt

Kontakt

 

 

 

Klient jest zobowiązany do podpisania przy każdej sesji zgody dotyczącej wykonania sesji zdjęciowej, autorskiej obróbki fotografii zawierających wizerunek dziecka i ew. osób dorosłych, a także ich utrwalenia w wersji elektronicznej oraz papierowej. Zdjęcia są przekazywane do zewnętrznego laboratorium na podstawie umowy powierzenia danych oraz następnie archiwizowane przez administratora danych na okres 5 lat na chronionym hasłem komputerze oraz dyskach zewnętrznych.
Administratorem danych osobowych jest fotograf Anna Kowalska z firmy Piękna Pamiątka z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 7H, NIP: 521-314-66-12.
www.piekna-pamiatka.pl
Tel. 607-676-100
Mail: fotograf@piekna-pamiatka.pl
Sesje fotograficzne są dobrowolne, jednakże odmowa/brak podpisu skutkuje niemożnością wykonania zdjęć.Klient ma prawo w każdej chwili do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

error: Content is protected !!